Forside     ManuVision Behandling    ManuVision Træning      Artikler     Om mig      Kontaktinfo og priser

 

Hvem er jeg?
Bag Solskin Kropsbehandling står jeg, Rikke Toft Boesen, født 1975. Jeg er gift og bor i Helsingør.

 

Jeg har i 2009 afsluttet ManuVisions 2 årige Behandler- og Træneruddannelse. I dag fungerer jeg som undervisningsassistent på selv samme uddannelse.

Læs evt. mere på: www.manuvision.dk 

Derudover er jeg i 2013 uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet, samt autoriseret psykolog fra Psykolognævnet i 2017 og driver i dag også www.helsingorpsykologpraksis.dk

 

Jeg er af den overbevisning, at krop & psyke er uadskillelige, og derfor giver det stor mening for mig at kombinere det at være ManuVision Behandler og Træner med at være Psykolog. Jeg synes, det er givende og lærerigt at være i menneskelige relationer og jeg har i mange år beskæftiget mig med mennesker og udvikling.


Min faglige baggrund er oprindelig en pædagoguddannelse og jeg har 7 års erfaring i at arbejde med børn og unge med Aspergers syndrom på en specialskole. I takt med min specialisering indenfor autisme har jeg undervist fagfolk i autisme og afholdt søskende kurser. Tiden sammen med eleverne med autisme og deres søskende har lært mig at forholde mig åbent og tålmodigt i forhold til mine medmennesker.

 

På det personlige plan får jeg meget ud af at kropsbehandle og undervise i træning. Jeg har oplevet en stor glæde ved selv at arbejde med min krop igennem behandlinger, træning og kost. Det er min krop, som først gør mig opmærksom på, at noget er galt og det, at jeg er begyndt at lytte til kroppens signaler, har givet mig yderligere livsglæde. Jeg oplever, at når jeg giver plads til mine kropsfornemmelser og følelser, kan jeg bedre mærke mig selv, tage imod, men også sige fra overfor andre mennesker. Mine egne erfaringer, samt klienternes oplevelser motiverer mig som kropsbehandler og træner. 

 

Solskin Kropsbehandling - Tlf. 29 60 12 47